Porovnání základních zoom objektivů

Porovnání teleobjektivů

prosinec 2015

Mám k dispozici objektivy NIKKOR 24-70/2,8, NIKKOR 28-80/3,5-5,6, NIKKOR 24-120/3,5-5,6 a dostal se mi do ruky na krátkou chvíli nový NIKKOR 18-105/3.5-5.6.

A tak je vhodná příležitost ke vzájemnému porovnání.

Aby bylo srovnání spravedlivé, byly objektivy testovány při pokud možno stejné ohniskové vzdálenosti a při stejně nastavené coně.

Záběry jsem snímal ve formátu NEF a pro převod do JPG byly pro všechny snímky použity tytéž parametry převodu (nedoostřeno, bez jakýchkoliv úprav).

Záběry byly realizovány ze stativu a ISO bylo zvoleno tak, aby jej nebylo nutné měnit během změny clony. Během testů byla vypnuta stabilizace snímku na objektivech. Snímky byly vytvořeny v plném rozlišení 4288x2848 bodů. Výřez byl vyjmut v rozlišení 170x170 bodů na dvou místech snímku. Uprostřed snímku  na levém horním okraji snímku. Výběr je zobrazen bílým čtverečkem.


Podívejme se tedy nejprve na střed snímku - smotaná drátěná oplocenka. Objektivy měly stejné podmínky - série snímků byly vyfoceny krátce po sobě.

ohnisko 24 mm

clona

NIKKOR 24-120

NIKKOR 28-80

NIKKOR 24-70

NIKKOR 18-105

2,8      
     
4
5,6
8
11
16
22
32        
       

Střed všech objektivů vykazuje nejlepší kvalitu uprostřed svých clonových čísel - dle očekávání.

NIKKOR 24-120 -
střed: velké zhoršení na cloně 4 a na cloně 22 (zde se projevuje již velikost clony)

NIKKOR 28-80 -
střed: setový objektiv podává nejhorší výsledky a to v celém spektru clon. Snad nejlepší výsledek ve středu snímku je u clony 5,6, Zajímavá je mírná podexpozice v celé řadě clon.
okraj: tento objektiv nemá 24mm, byla použita nejnižší ohnisková vzdálenost 28mm, proto je i jiný výběr části obrazu.

NIKKOR 24-70 -
střed: zde je jasně vidět výhoda větší světelnosti. Zároveň je kvalita na cloně 2,8 velmi blízká kvalitě na cloně 4. Také má tento objektiv nejvyrovnanější podání přes celou sadu clon.
okraj: překvapivě není nejlepší, vyrovnaná kvalita po celém rozsahu,

NIKKOR 18-105 - DX
střed: objektiv se pěkně drží za 24-70 a to je příjemné překvapení. Mírné zhoršení je indentifikováno u clony 4 a na 22 se opět projevuje ohyb světla.


Ohnisko 35mm

clona

NIKKOR 24-120

NIKKOR 28-80

NIKKOR 24-70

NIKKOR 18-105

2,8      
     
4
5,6
8
11
16
22
32        
       

NIKKOR 24-120
z testované řady objekivů vykazuje na tomto ohnisku nejhorší kvalitu. Na cloně 4 je neostrý střed i okraj - tento významně.

NIKKOR 28-80
opět s nižším osvětlením - podexpozicí. Rozumná kresba jen ve středních clonách. Na počátku a konci clonového rozsahu je nekvalitní.

NIKKOR 24-70
vyrovnaný výkon jak ve středu, tak i na kraji. Jen na cloně č.22 je vidět difrake.

NIKKOR 18-105
druhé nejlepší výsledky za 24-70/2.8. Na cloně 22 je vidět difrakce.


 

Ohnisko 50mm

clona

NIKKOR 24-120

NIKKOR 28-80

NIKKOR 24-70

NIKKOR 18-105

2,8      
     
4  
 
5,6
8
11
16
22
32  
 

NIKKOR 24-120
propadák - téměř v celém clonovém rozsahu je obraz rozmázlý

NIKKOR 28-80
na to, že se jedná o plastový setový objektiv, má velmi dobré podání obrazu v rozích u středních clon. To je příjemné překvapení.

NIKKOR 24-70
až na mírné zhoršení ostrosti u otevřené clony (2.8) v rozích je podání v celém rozsahu perfektní, na 22 se projevuje difrakce.

NIKKOR 18-105
poměrně drží krok s 24-120/2.8, nemá však tak velkou světelnost a na clonách 22 a 32 je již obraz zamlžený ohybem světla


Ohnisko 70mm

clona

NIKKOR 24-120

NIKKOR 28-80

NIKKOR 24-70

NIKKOR 18-105

2,8      
     
4      
     
5,6
8
11
16
22
32  
 

NIKKOR 24-120
výrazné zlepšení kresby u jednotlivých clonových čísel, ale pořád nejhorší výsledky

NIKKOR 28-80
kvalitní podání u clonových čísel 5.6 až 16 a to i v rozích

NIKKOR 24-70
nejdelší ohnisko, snížení podání u clony 2.8 a 4 v rozích. Střed je v pořádku.  Výborné podání na celé ploše až do clony 16, mírné zaplžení u clony 22.

NIKKOR 18-105
s předchozím objektivem drží krok ař do clony 22. Clona 32 má problém zřejmě s ohybem světla a obraz je zamlžený.

 

Ohnisko 100mm

clona

NIKKOR 24-120

NIKKOR 28-80

NIKKOR 24-70

NIKKOR 18-105

2,8        
       
4        
       
5,6    
   
8    
   
11    
   
16    
   
22    
   
32    
   

V posůledním kole mohou porovnat své kvality již jen dva ze čtyř testovaných objektivů.

NIKKOR 24-120
vykazuje rozumný výsledek jej u clony 16 a 22, ostatní jsou příliž rozmáznuté.

NIKKOR 18-105
i zde  na této ohniskové vzdálenosti prokazuje svou kvalitu - obrah je výborný vyjma clony 32, při které již obraz podstatně změkce.


Závěr:

Na startovní pásce stály čtyři objektivy. Dva setové, jeden profi objektiv nejvyšší třídy (i ceny) a jeden střední třídy. Jeden byl jen na DX (NIKKOR 18-105), ostatní jsou pro FF. Do cíle sice dorazily všechny, ale s velkými rozdíly.
Předmětem testu byly jen optické vlastnosti testované zjednodušeně ve dvou bodech - ve středu obrazu na v levém horním rohu. Test neřeší rychlost ostření a kvalitu stabilizace, pokud ji objektiv disponuje. Nevyhodnocuji ani provedení, vodo a pracho těsnost.

Pro připomenutí - všechny objektivy byly testovány na jednom DX fotoaparátu NIKON  D300. Tedy 18-105 je určen jen pro DX, ostatní objetivy musí umět zobrazit celé pole FX - to ale nebylo předmětem testu.

Vítězem z FX objektivů se stal (dle očekávání) jednoznačně profesionální objektiv 24-70/2.8. Má ze všech objektivů nejrovnoměrnější kvalitu zobrazení a s výjimkou mírně snížené kvality na svém nejširším konci (24mm), jsou jeho výsledky excelentní.

Hned za ním se ale drží statečně DX objektiv 18-105 - má velmi podobné zobrazení na DX ploše. Samozřejmě, má podstatně nižší světelnost.

Velmi mne zklamal 24-120 - je nepoměrně slabší i vůči 18-105, ale v některých ohniscích a clonách i vůči staršímu 28-80. Je však nutno poznamenat, že 28-80 mm je objektiv, který byl konstruován v době, kdy se o digitálním záznamu jen diskutovalo.

Poslední zůstává 28-80, který vykatuje poměrně velký rozptyl kvality. Takže bych tento a předchozí objektiv (24-120) postavil na jednu rovinu a dělí se tedy o třetí a čtvrté místo.

Je z podivem, jak perfektně si vede testovaný 18-105. Prodává se jako set s tělem NIKON D5xxx nebo D3xxx a jeho cena samostatně se pohybuje kolem 6 tisíc Kč. Je navíc vybaven VR stabilizací a jeho užitková hodnota se tedy podstatně zvyšuje zejména u delšího ohniska, kdy objektiv dosahuje téměř 160mm (po přepočtu).
Jeho použití za dobrých světelných podmínek a pro běžnou fotografii je tedy kvalitou zobrazení srovnatelný s profi objektivem 24-70, který je nepoměrně dražší (jehož cena se pohybuje kolem 45 tis. v obchodě a cca 30 tis. v bazarech). Platí samozřejmě jen pro DX formát.

A nakonec si neodpustím ještě jednu poznámku - testy a porovnávání kvality zobrazení bylo provedeno na čtverečku o rozměrech 170x170 bodů. To znamená, že se v té chvíli díváme na obraz, zvětšený na velikost delší strany  cca 1,5m (při 72dpi). Jakmile si představíme rozumnou velikost (třeba 30 x 20 cm), pak  se testovaný čtvereček pětkrát zmenší a v podstatě podrobnosti okem již nerozlišíme. Význam perfektní kresby narůstá s výřezem, kdy nepoužíváme celé okénko snímače, ale jen jeho část. Pro většinu záběrů jsou identifikované rozdíly však podstatně méně důležité a na významu pak nabývají jiné vlastnosti objektivu - rychlost a přesnost ostření, kvalita stabilizace, odolnost a podobně.

 

Vladimír